Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun poinformował, że ONZ zawarł porozumienie z innymi organizacjami o utworzeniu sił specjalnych do walki z globalnym kryzysem żywnościowym.

W Bernie spotkali się sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun, prezes Banku Światowego Robert Zoellick i dyrektor generalny FAO Jacques Diouf.

Bank Światowy bierze pod uwagę stworzenie ułatwień w szybkim finansowaniu działań mających złagodzić kryzys żywnościowy w biednych krajach.

W przyszłym roku Bank Światowy podwoi pożyczki na rozwój rolnictwa w Afryce do 800 mln dolarów.

Bank Światowy wzywa kraje, by nie zakazywały eksportu żywności, aby nie powiększać problemu jej wzrastających cen - powiedział Zoellick.

Według Zoellicka ceny ryżu i kukurydzy najprawdopodobniej pozostaną wysokie, podobnie względnie droga pozostanie pszenica.

Zastępca dyrektora generalnego FAO i zarazem przedstawiciel tej organizacji na region Azji i Pacyfiku He Changchui oświadczył we wtorek, że ceny ryżu powinny spaść w rezultacie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia produkcji - choć nie powrócą do poziomu z lat ubiegłych.

"Wiele krajów podejmuje pilne akcje na rzecz zwiększenia wydajności (upraw ryżu). Mamy nadzieję, że w krótkiej perspektywie złagodzi to sytuację rynkową. Jednak nie powinniśmy zakładać, że konsumenci otrzymają ryż na poprzednim poziomie (cenowym). Ceny pozostawały zbyt niskie zbyt długo" - powiedział Reuterowi rezydujący w Bangkoku He.

Według zajmującego się promowaniem zrównoważonego wzrostu Worldwatch Institute, w ubiegłym roku na świecie zebrano 633 mln ton ryżu, co stanowi nieco ponad jedną czwartą globalnej produkcji zbóż.

Całość ubiegłorocznych światowych zbiorów zbóż wyniosła 2,316 mld ton, z czego 48 proc. spożyli ludzie, 35 proc. przeznaczono na paszę dla zwierząt, a 17 proc. na produkcję biopaliw.

Mimo stałego wzrostu zaludnienia Ziemi, światowa produkcja zbóż utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie około 350 kilogramów na głowę rocznie - w porównaniu z 285 kilogramami w roku 1961. Istnieją jednak tutaj dramatyczne dysproporcje regionalne - od produkcji 1230 kilogramów rocznie na mieszkańca w USA, poprzez 325 kg w Chinach do 90 kg w Zimbabwe.

Źródło: PAP