Prognoza malin w Serbii. Prawdopodobnie tegoroczna produkcja malin w Serbii będzie o około 15,0 tys. ton mniejsza niż ubiegłoroczne zbiory. Zdaniem lokalnych producentów szacunkowe dane dotyczące produkcji to około 45-50,0 tys. ton wobec ubiegłorocznych 60,0 tys. ton. Malejąca z roku na rok produkcja tych owoców to bezpośredni efekt drastycznego spadku opłacalności produkcji malin w tym kraju - producenci decydują się na likwidacje plantacji, w to miejsce uprawiając inne produkty znacznie mniej wymagające ale za to przynoszące większe korzyści finansowe.

W bieżącym sezonie należy spodziewać się rekordowo wysokich cen serbskich malin prognozowane są one na 2,5 euro/kg wobec ubiegłorocznej ceny na poziomie około 1,2-1,4 euro.

Z kolei obecna tendencja na światowym rynku szparagów puszkowanych to drastyczny spadek cen spowodowany nadprodukcją oraz spadkiem popytu, wywołanym bardzo wysokimi cenami tego produktu, które odstraszyły kupujących. W ostatnich latach obserwujemy spadek produkcji puszkowanych szparagów w Chinach przy jednoczesnym wzroście produkcji w Peru. Kraj ten nie tylko posiada doskonałe warunki klimatyczne do uprawy tych warzyw, ale również dzięki bezcłowym porozumieniom handlowym z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi posiada znakomitą możliwość wzrostu eksportu puszkowanych szparagów. Tym samym od kilku lat jest to najpotężniejszy chiński konkurent w dostawach puszkowanych szparagów na unijny i amerykański rynek. W minionym roku łączny wolumen eksportu tego produktu wyniósł 58,7 tys. ton wobec 46,7 tys. ton rok wcześniej i 40,5 tys. ton dwa lata temu. W 2007 najwięcej puszkowanych peruwiańskich szparagów zaimportowała Hiszpania - 19,6 tys. ton, następnie Stany Zjednoczone - 11,5 tys. ton oraz Francja - 11,2 tys. ton, Niemcy - 5,5 tys. ton i Dania - nieco ponad 3,0 tys. ton .

A w USA będą dobre zbiory. Jak wynika z najnowszych prognoz, tegoroczna produkcja jabłek w USA będzie bardzo zbliżona do ubiegłorocznego wyniku i wstępnie szacowana jest na poziomie 4,3 mln ton tych owoców. W sumie najwięcej owoców zebrane zostanie w stanie Waszyngton - około 58% łącznych krajowych zbiorów, znaczącymi zbiorami może także poszczycić się stan Wirginia - około 26% łącznej produkcji. W bieżącym roku średnia detaliczna cena jabłek na amerykańskim rynku jest nieco wyższa niż w roku poprzednim i w kwietniu bieżącego roku kształtowała się na poziomie 77 centów/kg. W okresie od października 2007 do końca marca 2008 roku Stany wyeksportowały łącznie 420,3 tys. ton jabłek świeżych, z czego najwięcej trafiło do Kanady, Meksyku oraz na rynki azjatyckie i rynek unijny.

Źródło: FAMMU/FAPA