Światowy Program Żywnościowy to największa organizacja humanitarna na świecie, działająca na rzecz zwalczania głodu i niedożywienia. Obecnie działa również na rzecz ofiar kryzysu na Ukrainie

Artur Pollok (ur. w 1972 r.) jest absolwentem wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek finanse i bankowość). W 2005 r. Rada Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie nadała mu stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt. "Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego".

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w którym w latach 2005-2015 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego oraz prezesa Zarządu Oddziału w Krakowie. Wcześniej, w latach 1997-2015, był członkiem Prezydium Zarządu Krajowego oraz sekretarzem Zarządu krakowskiego Oddziału tego Towarzystwa. W latach 1995-2015 był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w tym od 2004 r. w charakterze jego wiceprzewodniczącego.

W 2016 r. minister spraw zagranicznych powołał go na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa z siedzibą w Rzymie. Od tego samego roku reprezentuje także Polskę w Radzie Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego, którego główna siedziba również mieści się w Rzymie. Posiada stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego.