Średni poziom osiągalności cenowej żywności na świecie wzrósł z 50,5 pkt. do 51,7 pkt. w czwartym kwartale 2012 roku (gdzie 100 pkt. jest wynikiem najlepszym). Globalnie pierwsze miejsce w tej kategorii zajęły Stany Zjednoczone z 93,4 pkt., wyprzedzając prowadzącą dotąd Szwajcarię (92,6 pkt.). Najsłabszy wynik w badanej kategorii zajął ponownie Czad z 10,6 pkt.

Polska po raz pierwszy osiągnęła tak wysoki 72,5 punktowy poziom w ogólnej ocenie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności (w poprzednim kwartale otrzymała 71,9 pkt.). Tym samym utrzymała swoją 24 pozycję w rankingu. Stało się tak dzięki spadkowi cen żywności w Polsce i tym samym wzrostowi poziomu osiągalności cenowej o 2 dodatkowe punkty (z 73,8 pkt. we wrześniu 2012 roku do 75,3 pkt. obecnie).

- Polska w ostatniej aktualizacji Indeksu osiągnęła najwyższy dla siebie poziom punktacji - mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Polska. - Zgodnie ze światowym trendem, zaważył na tym wzrost czynnika osiągalności cenowej, na którą składają się m.in. takie wskaźniki jak obecność programów dotyczących bezpieczeństwa żywności i dostępność finansowania dla rolników. Co ciekawe, od lipca 2012 roku utrzymują one najwyższą notę 100 pkt. - dodaje.

Aktualizacja czynnika osiągalności cenowej przedstawia zmiany światowych cen żywności, które są mierzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). EIU weryfikuje zmiany poziomu cen wskazane przez FAO dla poszczególnych państw, biorąc pod uwagę historyczny związek pomiędzy wahaniami cen żywności w ujęciu globalnym i krajowym. Ostateczna wartość wskaźnika dla konkretnego państwa uwzględnia również zmiany poziomu PKB na przestrzeni badanego kwartału. Metoda ta gwarantuje najwyższy poziom weryfikacji zmiany cen żywności, które mogą istotnie wpłynąć na zwiększenie lub obniżenie poziomu bezpieczeństwa żywności w danym państwie.

- Istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych miesięcy bezpieczeństwo żywności poprawi się na świecie, o ile nie będzie żadnych poważnych anomalii pogodowych - mówi Leo Abruzzese, Director of Global Forecasting at the Economist Intelligence Unit. - Oczekujemy, że ceny pszenicy w pierwszym kwartale tego roku zmniejszą się o około 6 procent w stosunku do ostatniego kwartału 2012 roku dodał.

Zgodnie z prognozami Economist Intelligence Unit światowe ceny żywności w 2013 roku będą spadać z powodu wysokiego poziomu światowej produkcji żywności, zwłaszcza w krajach regionu Morza Czarnego. Pod koniec 2013 roku ceny pszenicy będą o około 18 procent niższe niż na początku roku. Przewiduje się, że ceny kukurydzy również będą spadać, choć nie aż w tak dużym stopniu. Jednym zagrożeniem jest pogorszenie warunków uprawy pszenicy ozimej w Stanach Zjednoczonych i Rosji, gdzie początek roku przyniósł niższe plony niż oczekiwano.

Światowy indeks Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index) został opracowany na zlecenie DuPont przez Economist Intelligence Unit (EIU) i pogłębia dialog na temat bezpieczeństwa żywności poprzez badanie trzech podstawowych czynników, takich jak: osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo. Indeks obejmuje 105 krajów rozwiniętych i rozwijających się i jest aktualizowany co kwartał.

Najważniejsze wnioski dotyczące ostatniej kwartalnej aktualizacji Indeksu to*:
 Średni poziom osiągalności cenowej żywności na świecie wzrósł w czwartym kwartale 2012 roku z 50,5 pkt. do 51,7 pkt. (gdzie 100 pkt. jest wynikiem najlepszym). Jak wynika z aktualizacji Indeksu, globalnie pierwsze miejsce w tej kategorii zajęły Stany Zjednoczone z 93,4 pkt. wyprzedzając prowadzącą dotąd Szwajcarię. Najsłabszy wynik w badanej kategorii zajął ponownie Czad z 10,6 pkt.
 Osiągalność cenowa żywności wzrosła również we wszystkich 28 państwach borykających się z problemem niedożywienia. Co najmniej 20 proc. ludności tych krajów nie otrzymuje średniej dziennej dawki kalorii, co czyni ich bardziej wrażliwymi na wahania poziomu cen żywności.
 RPA oraz Botswana doświadczyły największego wzrostu w kategorii osiągalności cenowej żywności pośród państw, których mieszkańcy cierpią z powodu niedożywienia. Oba kraje zyskały średnio 2,35 pkt. w badanej kategorii. Wzrost ten, choć znaczny, jest wciąż zbyt mały aby zrównoważyć spadki z poprzedniego kwartału wywołane wzrostem światowych cen żywności.
 Jak wynika z aktualizacji Wenezuela, Kazachstan i Urugwaj zyskały najwięcej w kategorii osiągalności cenowej żywności pośród wszystkich państw ujętych w Indeksie, co zawdzięczają głownie stabilnemu rozwojowi gospodarczemu. Przewiduje się jednak, że w 2013 roku Wenezuela doświadczy spadku w tej kategorii w związku ze spodziewanym niewielkim tempem rozwoju gospodarczego i dewaluacją waluty, prowadzącą do ok. 30 proc. inflacji. Tak wysoka inflacja zmniejszy przystępność cenową wszystkich produktów - w tym również żywności.

*Dane dotyczące czwartego kwartału 2012 roku