Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index) opracowywany jest od 2012 roku przez Economist Intelligence Unit na zlecenie firmy DuPont, która jest jednym z największych koncernów chemicznych na świecie.

Indeks opracowywany jest na podstawie danych pochodzących m.in. z ONZ, MFW, FAO, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Banku Światowego. Ocenie podlega 28 czynników pomiarowych, zgrupowanych w trzy kategorie - osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo.

Od 2014 r. w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Polska utrzymuje trend wzrostowy. Punktacja dla kraju w tym roku wyniosła 74,1 pkt. na 100 możliwych. Wraz z niewielkim wzrostem (0,2 pkt.) w porównaniu z poprzednim rokiem w ogólnym rankingu Polska uplasowała się na 27. miejscu, czyli o dwa miejsca wyżej. Obecnie znajduje się pomiędzy Kuwejtem i Omanem. Wśród krajów europejskich Polska zajmuje 17. pozycję, tuż za Czechami i przed Grecją.

Spośród analizowanych czynników Polska może pochwalić się osiągnięciem najwyższych możliwych wyników w trzech obszarach - w dostępie dla rolników do finansowania, obecności systemów zabezpieczenia żywnościowego i standardach żywieniowych (100 pkt.). Wysoką punktację Polska uzyskała również w przypadku bezpieczeństwa żywności (98,6 pkt.) i procenta populacji żyjącego poniżej światowego progu ubóstwa (99,7 pkt.). W porównaniu z rokiem poprzednim, najwyższy wzrost odnotowano w obszarze wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie (wzrost o 12,5 pkt.), co pod tym względem umiejscawia Polskę na 12. miejscu na świecie.

Najsłabiej prezentują się wyniki dotyczące zmienności produkcji rolnej (mimo 1,5 pkt. wzrostu, w tej kategorii Polska zajmuje 62. miejsce), infrastruktury rolniczej (56. miejsce) i stabilności politycznej (51.).

W tym roku po raz pierwszy wyodrębniono kolejny wskaźnik "zasoby naturalne", który określa zagrożenia związane z klimatem i zasobami naturalnymi. W tej kategorii Polska zajęła 7. miejsce w rankingu, tuż za Szwajcarią i Węgrami. Najlepsze wyniki osiągnęły: Dania, Słowacja, Austria i Czechy.

Tegoroczny ranking Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego wskazuje, że ponad 60 proc. krajów odnotowało pogorszenie wyników w porównaniu do ubiegłego roku. Na pierwszym miejscu znalazła się Irlandia, która wyprzedziła USA, m.in. dzięki utrzymującym się wysokim inwestycjom publicznym na badania i rozwój.

Ranking pokazuje ponadto, że pogarszająca się sytuacja polityczna i konflikty wpływają zarówno na kraje ubogie, jak i bogate, ponieważ zwiększona migracja napędza mechanizmy pomocy społecznej. Zaś wskaźnik "zasoby naturalne" pokazuje, że Europa i Ameryka Północna są szczególnie narażone na powodzie i wyczerpanie dostaw świeżej wody.