- To dla mnie zaszczyt i prawdziwe wyróżnienie. Wybór polskiego przedstawiciela do zarządu AEGPL zbiega się w czasie z polską prezydencją. To wielkie wyzwanie ale wierzę, że pozwoli nam uzyskać efekt synergii w promowaniu zalet LPG jako paliwa niskoemisyjnego, wydajnego i bezpiecznego. LPG zasługuje na swoje istotne miejsce w Polityce Energetycznej całej UE - mówi Sylwester Śmigiel.


- Ten wybór to wyraz uznania i zaufania, zarówno personalnie dla Sylwestra Śmigla jak i dla reprezentowanej przez niego Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP). Dla polskiej branży LPG to szansa na jeszcze większe zaangażowanie w europejskie struktury i realny wpływ na jej dalsze kierunki rozwoju. Wiążemy z tym wyborem ogromne nadzieje, tym bardziej, że właśnie rozpoczęło się przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej - mówi Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.


Zarząd Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (The Steering Committee) składa się z pięciu osób - przedstawicieli narodowych organizacji, które przynależą do AEGPL. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zarząd AEGPL jest odpowiedzialny m.in. za pracę Organizacji, kształtowanie strategii jej dalszego rozwoju oraz zarządzanie budżetem.