Z badań ICAC i FAO wynika, że powierzchnia uprawy bawełny w sezonie 2006/2007 wyniesie 33,7 mln ha. Na pozycji światowego lidera nadal utrzymują się Chiny - z produkcją na poziomie 6,7 mln t. Kolejne miejsca w tym rankingu zajmują Indie z 4,7 mln t. i USA - 4,1 mln t. Przewidywany jest wzrost uprawy bawełny w Pakistanie - do 2,3 mln ton, w Afryce - 1,7 mln t. i na Bliskim Wschodzie - 1,3 mln t. W Azji Centralnej produkcja bawełny utrzyma się na dotychczasowym poziomie 1,8 mln t., gdy w Ameryce Południowej nastąpi spadek produkcji, szacowany na 1,7 mln t., natomiast w Australii prognozuje się 165 tys. t. Oczekuje się także, że światowy import bawełny wzrośnie z 8,4 mln t. do 9,9 mln t., zależeć to jednak będzie od chińskiego importu, dziś szacowanego na 3,7 mln t.

Według ICAC, eksport utrzyma się na stabilnym poziomie lub zmniejszy się. W badaniach realizowanych przez FAO i ICAC przeprowadzono również analizę rynku bawełny w perspektywie do 2020 r. Wynika z niej, że światowa produkcja bawełny wzrośnie do ok. 32 mln t. Wpływ na to będą miały wzrosty średniorocznych zbiorów w Indiach (+3,4 proc.) Brazylii (+3 proc.) Ameryce Łacińskiej (+2,6 proc.) Chinach 91,5 proc.) oraz Pakistanie i Bliskim Wschodzie (+1,3 proc.). Mniejszy będzie natomiast wskaźnik przyrostu średniorocznego w produkcji bawełny w USA i Azji Centralnej, wyniesie on łącznie ok. 0,7 proc.

Z badań jasno wynika, że kraje rozwinięte zwiększą eksport bawełny, podczas gdy rozwijające się powiększą import. A także, że w 2020 r. światowy handel bawełną wzrośnie o 13 mln t.

Źródło: Agrodigital