Ulewne deszcze monsunowe które zalały część plantacji trzciny cukrowej w Pakistanie, poczyniły mniejsze spustoszenia niż to oceniano. Do zbioru nie nadaje się jedynie ok. 10 proc. areału. Zbiory z pozostałej powierzchni będą natomiast wyższe niż zakładano, aż o 20 proc.

Znikła więc obawa bardzo niskiej produkcji cukru w tym kraju. Pozostał natomiast problem już realizowanego importu cukru. Spożycie cukru w tym kraju wynosi 4,2 mln t. Przy szacowanej na 3,7 mln produkcji rodzimej, Pakistan powinien sprowadzić 0,5 mln t. cukru. Tymczasem obawiając się głębokiego nieurodzaju zakontraktował on zagranicą 1,2 mln, z czego 0,75 mln t jest już w Pakistanie. Powstanie zatem spora nadwyżka cukru nad popytem, która będzie rzutowała na cenę sprzedaży cukru z najbliższej kampanii - zaniżała ją.

Tego typu gorączkowe zakupy krajów zaniepokojonych ewentualnym niedoborem cukru na rynku wewnętrznym sprawiają, że giełdowe jego ceny są wysokie i nic nie wskazuje aby w najbliższym czasie miały spaść.

Źródło: farmer.pl