Jak podaje kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności, żaden fragment chorego zwierzęcia nie trafił do łańcucha żywnościowego. Agencja poinformowała również, że nie spodziewa się, iż przypadek będzie miał wpływ na eksport bydła czy mięsa wołowego, gdyż normalne jest wykrywanie kilku przypadków choroby rocznie.

Obecnie Kanada posiada status kontrolowanego ryzyka BSE, a w związku z obecnie zdiagnozowanym przypadkiem, Kanada będzie mogła się ubiegać  o status znikomego ryzyka w 2015 roku. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt może nadać taki status, gdy w danym kraju nie stwierdzi się przypadków choroby przez 11 lat od roku urodzenia  zwierzęcia, u którego ostatni raz stwierdzono chorobę.

Ferma, w której pozostawała chora krowa, zostaje objęta kwarantanną, a władze weterynaryjne badają inne zwierzęta na obecność choroby oraz pasze w gospodarstwie.
W Polsce od 2006 roku nie zdiagnozowano przypadków choroby BSE.