PRZEGLĄD PRASY: Ekolodzy biją na alarm. Raport został przygotowany z myślą o konferencji ONZ na temat rolnictwa, która miała się odbyć w stolicy Kenii, Nairobi. Została jednak przełożona ze względu na trudną sytuację w tym kraju.

Raport został sporządzony pod przewodnictwem prof. Pete Smitha z University of Aberdeen.

Według profesora największy wpływ na ocieplenie klimatu ma w tym sektorze gospodarki podtlenek azotu uwalniany podczas rozkładu nawozów. W drugiej kolejności wymienia metan, powstały wskutek hodowli zwierząt.

Wytworzenie kilograma wołowiny pociąga za sobą emisję 13 kilogramów gazów. W ciągu ostatnich 20 lat dla celów rolnictwa zniszczono ponad 300 mln hektarów zieleni – to tyle co powierzchnia Indii.

Źródło: Rzczepospolita