Jak powiedział Pekka Pesonen sekretarz generalny Copa-Cogeca, w przyszłości będziemy potrzebować dynamicznego, nowoczesnego i odpornego sektora rolnego, który zapewni rentowność gospodarstwom rodzinnym i spółdzielniom rolniczym oraz zagwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe milionom osób na
całym świecie. Jest to szczególnie ważne ponieważ zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60 proc. do 2050 r., a 842 mln osób nadal cierpią chroniczny głód.
Średnio rolnicy uzyskują jedynie8 proc. ceny bochenka chleba. Dlatego też należy zwiększyć zyski gospodarstw rodzinnych.
Muszą one uzyskać wyższe przychody ze sprzedaży na rynek. Spółdzielnie rolno-spożywcze
mogą pomóc rolnikom poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i wzmocnić ich pozycję. Pozwalają
rolnikom na wspólną sprzedaż ich produktów oraz dodawanie do nich wartości, w celu
uzyskania większych zysków. KE niedawno zleciła badania, które wykazały, że
w krajach UE, w których działa więcej spółdzielni w sektorze mleczarskim, rolnicy uzyskują
wyższe ceny (o ok. 5-10 proc.) niż w krajach, w których liczba spółdzielni mleczarskich jest niewielka.
W celu utrzymania wymiany pokoleń wszystkie rodzaje gospodarstw rodzinnych, bez względu na
ich rozmiar, muszą być rentowne i opłacalne.
Copa-Cogeca wzywa głowy państw i rządów do potraktowania gospodarstw rodzinnych priorytetowo,
zagwarantowania im niezbędnych narzędzi i ograniczenia barier handlowych. W szczególności
muszą one zapewnić:

Dostęp do gruntów i zasobów naturalnych dla gospodarstw rodzinnych;
Zwiększenie inwestycji w sektorze oraz pobudzenie badań i innowacji,
przy jednoczesnym przekazywaniu wiedzy rolnikom, co zachęci ich do stosowania
innowacyjnych rozwiązań;
 Stworzenie odpowiednich warunków do powoływania organizacji producentów,
np. spółdzielni rolniczych, które pomogą rolnikom w prowadzeniu wspólnej sprzedaży
towarów, zapewnią wyższą wartość produktów w celu zagwarantowania wyższych dochodów oraz ułatwią radzenie sobie z ekstremalnymi wahaniami na rynku;
Odpowiednie szkolenia i wykształcenie dla rolników;
Docenienie na całym świecie niezaprzeczalnego wkładu kobiet w funkcjonowanie
gospodarstw rodzinnych;
 Wsparcie dla młodych rolników, które pomoże im stawić czoła trudnościom
towarzyszącym rozpoczynaniu działalności;
 Rozwiązanie problemu nadużyć i nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym,
aby rolnicy mogli łatwiej uzyskiwać dochody z rynku;
 Zniesienie barier pozataryfowych handlu i wsparcie na rzecz znalezienia nowych rynków
zbytu i zwiększenia promocji eksportu;
 Sprawienie, że gospodarstwa rodzinne w takim samym stopniu co reszta społeczeństwa będą cieszyć
się dostępem do Internetu oraz infrastruktury ogółem;