Narodziny rolnictwa, a przede wszystkim pojawienie się nabiału, nieznacznie wpłynęło na kształt ludzkiej czaszki - wynika z badań antropologa Davida Katza z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.

Jego zespół dokonał pomiaru setek punktów na czaszkach, w celu prześledzenia zmian w anatomii czaszki i żuchwy w czasach, kiedy pojawiło się i rozwijało rolnictwo.

Łowcy i zbieracze, którzy nie znali jeszcze rolnictwa, żywili się pokarmem wymagającym zastosowania większej siły podczas żucia. Z kolei pokarmy, które pojawiły się dzięki rolnictwu, przede wszystkim nabiał, były dużo bardziej miękkie.

Naukowcy przebadali 559 czaszek i 534 żuchw z kolekcji znajdujących się na całym świecie z kilkunastu populacji znajdujących się na etapie przedprzemysłowym.

Zaobserwowano niewielkie zmiany w budowie czaszek u tych ludzi, którzy żywili się produktami zbożowymi oraz nabiałem, największe zaś u tych, w których diecie przeważał nabiał.

Naukowcy przyznają, że zmiany anatomiczne nie były znaczne. Dużo większe różnice występowały w budowie czaszek mężczyzn i kobiet lub osób pochodzących z różnych populacji.