Prefektura przebadała łącznie 1 174 próbek ryżu pobranego w 48 gminach na jej terenie. W żadnej z próbek nie wykryto radioaktywnego cezu powyżej ustalonej przez państwo granicy bezpieczeństwa 500 bekereli na kilogram.

Według opublikowanych danych całkowity brak cząsteczek radioaktywnego cezu odnotowano w 964 próbkach (80 procent), natomiast 203 próbki wykazały poziom mniejszy lub równy 100 bekerelom na kilogram.

Władze prefektury zdecydowały nie wprowadzać do obrotu ryżu zebranego w części gminy Nihonmatsu, w którym stwierdzono poziom radioaktywnego cezu bliski granicznemu, wynoszący 470 bekereli.

W 11 gminach Fukushimy, położonych w 20-kilometrowej strefie wokół elektrowni, w tym roku nie hodowano ryżu. Ze strefy tej ewakuowano mieszkańców.