Ustawa spotkała się z krytyką ze strony spadkobierców osób poszkodowanych, którzy uważają, że nie zrekompensuje ona krzywdy wyrządzonej ich rodzinom.

Nowe prawo poparło 117 ze 154 deputowanych obecnych w parlamencie; 23 głosowało przeciwko.

Ustawa jest częścią pakietu reform regulujących zasady własności prywatnej w Serbii. Reformy te są jednym z warunków, które Serbia musi spełnić, aby stać się kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej, na co władze w Belgradzie mają nadzieję jeszcze w tym roku.

Ustawa restytucyjna zakłada zwrot nieruchomości bądź ziemi, jeśli to możliwe w naturze, lub za odszkodowaniem w państwowych obligacjach wypłacanych ze specjalnie utworzonego funduszu o wartości 2 mld euro.