Venkatraman Ramakrish, Thomas Steitz obaj z USA oraz Ada Yonath jako pierwsi na świecie pokazali trójwymiarowy obraz rybosomów (są to fabryki białek w komórkach), pozwalający przeanalizować, które ich miejsca są szczególnie wrażliwe. Tym samym możliwe jest wytworzenie syntetycznych antybiotyków, które będą w stanie niszczyć je u bakterii chorobotwórczych.

- Uzyskane wyniki pozwolą na otrzymanie antybiotyków nowej generacji. Jest to kwestia kilku najbliższych lat. Będą szybsze w działaniu, mniej toksyczne i co bardzo istotne skuteczne w walce ze szczepami bakterii, które nabyły odporność na leki dotychczas dostępne na rynku – ocenił osiągnięcia kolegów dr hab. Marek Tchórzewski z Zakładu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Venkatraman Ramakrish jest Amerykaninem pracującym w Wielkiej Brytanii –Cambridge. Thomas Steitz jest wykładowcą na uniwersytecie w Yale – USA. Ada Yonath jest pracownikiem Naukowego Instytutu Weizmanna w Rehovot – wyższa uczelnia w Izraelu.

Źródło: farmer.pl