Jak wynika z informacji FAMMU/FAPA według prognoz przyszłoroczne zbiory zbóż będą wyższe od tych z minionego sezonu. Zwiększy się bowiem areał uprawy, który szacowany jest w skali świata na około 3 proc. Będzie to odpowiedź rolników na obecne, bardzo korzystne ceny. Dlatego zakładając korzystny przebieg pogody wróży to wzrost przyszłorocznych zbiorów.

Na przełomie listopada i grudnia na rynku pojawią się oferty zbóż z krajów półkuli południowej. Od początku bieżącego sezonu w eksporcie pszenicy liczyły się przede wszystkim USA, UE (zwłaszcza Francja) i Kanada. Teraz do grona dostawców dołączą Australia i Argentyna. Te kraje odnotowały bardzo dobre wyniki produkcji zbóż i mają wysoki potencjał eksportowy. W przypadku zbóż paszowych można liczyć na rozszerzenie oferty o kukurydzę z Argentyny i Brazylii (stosunkowo dobre zbiory) oraz jęczmienia z Australii.

Stabilna sytuacja jest również w stosunku do cen zbóż paszowych, ale i pośrednio pszenicy (efekt substytucji). We Wspólnocie powinna podziałać odsprzedaż jęczmienia i pszenicy z unijnych zapasów interwencyjnych na rynek wewnętrzny.

W ramach skupu interwencyjnego UE zgromadziła w poprzednim sezonie ok. 5,6 mln ton jęczmienia i ok. 200 tys. ton pszenicy. Możliwe że efekt stabilizujący odsprzedaży unijnego zboża będzie widoczny również na światowym rynku zbożowym.

Źródło: farmer.pl