W Argentynie zbiory soi w br. mogą spaść do poziomu około 42,5 mln ton wobec 49,2 mln ton w 2011 roku. Oil Word po raz kolejny zmniejszył prognozy zbiorów soi u tego południowo amerykańskiego producenta o 1,5 mln ton na skutek najdotkliwszej od 50 lat suszy. Brak opadów spowodował, że obszary upraw soi zniszczone brakiem wody mogą osiągnąć powierzchnię 0,9 mln ha. W wielu rejonach kraju zwłaszcza na północy (prowincje: Chaco, Santiago del Estero i Tucuman) doszło do drastycznego spadku plonów.