Władze Korei Południowej zapowiedziały, że wprowadzą restrykcyjne środki nadzoru i kontroli produkcji zwierzęcej. Od przyszłego roku tylko rolnicy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przebyli programy edukacyjne dotyczące prewencji epizootycznej, będą otrzymywali zezwolenia na chów bydła oraz trzody chlewnej. Pozwolenia będą dotyczyły rolników produkujących na dużą skalę. W przypadku mniejszych gospodarstw, obowiązkowa będzie rejestracja u lokalnych władz, ze szczegółowym określeniem posiadanego inwentarza. Rolnicy będą musieli też częściowo pokryć koszty szczepień.

Władze koreańskie poinformowały także, że zamierzają ponownie otworzyć wszystkie 85 targowisk zwierząt gospodarskich, które zamknięte zostały w celu zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii pryszczycy kilka miesięcy temu. Targowiska zamknięto 29 listopada 2010, kiedy potwierdzono pierwsze przypadki pryszczycy w kraju.