Pod koniec lutego służby weterynaryjne Ukrainy  poinformowały, że w importowanym z Brazylii mrożonym mięsie przekroczony został maksymalny poziom mikrobiologicznego skażenia. Jednocześnie produkt nie spełniał ukraińskich mikrobiologicznych norm.

Dostawcą brazylijskiej wieprzowiny był Brasil Foods S.A. Kilkanaście dni wcześniej podobna sytuacja, czyli niespełnianie przez wwożony na teren Ukrainy produkt norm mikrobiologicznych dotyczyła innego brazylijskiego dostawcy Alibem Comercial de Alimentos Ltd.

W związku z powtarzającymi się naruszeniami norm jakościowych mięsa przez eksporterów z Brazylii, Główny Inspektor Weterynarii Ukrainy na podstawie art. 51 ustawy o bezpieczeństwie i jakości środków spożywczych zadecydował o tymczasowym zawieszeniu importu wieprzowiny z Ukrainy, który zaczął obowiązywać 20 marca 2013 r.