Umowa została podpisana podczas amerykańsko-chińskiego sympozjum rolniczego w Des Moines (w stanie Iowa), którego tematem była m.in. dwustronna współpraca dotycząca bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwoju.

Zdaniem Vilsacka "Plan Strategicznej Współpracy w dziedzinie rolnictwa" zakłada pogłębianie naszej współpracy poprzez wymianę techniczną i wzmocnienie koordynacji w dziedzinach priorytetowych, takich jak zdrowie i choroby zwierząt i roślin, bezpieczeństwo żywności, zrównoważony rozwój, zasoby genetyczne, rynek i handel rolny, biotechnologia oraz inne nowe technologie.

W sympozjum uczestniczył również wiceprzewodniczący Chin Xi Jinping, który podkreślił, że Chiny kładą duży nacisk na wspieranie rolników, rozwój obszarów wiejskich oraz bezpieczeństwo żywności.

- Chiny przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa żywności i zapewnienia wystarczającej podaży żywności dla 1,3 mld ludzi - powiedział wiceprzewodniczący.

Chiny są głównym importerem amerykańskich produktów rolnych. W 2011 r. wydały na amerykańskie produkty rolne 20 mld dol.