Spowodowało to zmniejszenie prognozy produkcji pszenicy o 1,0 mln ton dla Rosji w oparciu o zaktualizowane dane, oraz spadek o 0,5 mln ton dla Australii, odzwierciedlając ciężkie warunki suszy w części kraj. Częściowo kompensowanie jest to wzrostem o 0,5 miliona ton w Unii Europejskiej.

Konsumpcja światowa ma wzrosnąć ułamkowo, a światowy eksport o 1,3 miliona ton. Wzrost eksportu jest spowodowany większym o 2,0 miliony ton wywozem pszenicy z UE w związku z poprawą konkurencyjności cenowej i wzrostem o 0,5 miliona ton dla Ukrainy. Kompensuje to spadek o 1,0 mln ton dla Rosji, odzwierciedlający niższe dostawy i wyższe ceny. Wraz ze spadkiem dostaw zagranicznych i wzrostem całkowitego zużycia prognozę zapasów końcowe zmniejszono o 1,2 miliona ton do 261,8 miliona.

Według najnowszej prognozy USDA, światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 jest nieznacznie wyższa, ponieważ wzrosła do 1,402 mld ton. Perspektywy dla zbóż paszowych w tym miesiącu dotyczą nieco niższej produkcji i konsumpcji oraz zmniejszenia zapasów. Prognozuje się większą światową produkcję kukurydzy przy wzroście w Bangladeszu, Rosji i UE. Inne poważne zmiany w produkcji zbóż paszowych obejmują większą produkcję jęczmienia w UE, przy jej redukcji w Chinach i Australii.

Główne globalne zmiany handlu zbożami paszowymi w sezonie 2019/2020 obejmują zwiększenie eksportu kukurydzy na Ukrainę i UE. Eksport jęczmienia w sezonie 2019/2020 jest w prognozie zwiększony dla UE, Argentyny i Ukrainy, z częściowo równoważącą redukcją dla Australii. Importuje się jęczmień do Turcji i Chin. Światowe zapasy końcowe kukurydzy są niższe, głównie ze względu na redukcje w Chinach i Brazylii. Globalne zapasy kukurydzy, wynoszące 297,8 miliona ton, spadły o 2,8 miliona ton.