Prognozę produkcji pszenicy dla Rosji zmniejszono o 1,0 mln ton do 73,5 mln ton w porównaniu z raportem z grudnia. Odpowiednio, szacunki dotyczące eksportu rosyjskiej pszenicy również zostały obniżone o tyle samo do 34,0 mln ton.

Szacunki dotyczące produkcji kukurydzy w Rosji wzrosły o 0,5 mln ton do 14,5 mln ton, a jej eksportu pozostały bez zmian na poziomie 5,7 mln ton.

Według USDA szacowana produkcja jęczmienia w Rosji pozostała bez zmian na poziomie 20,0 mln ton, podobnie jak eksport na poziomie 5,6 mln ton.

Prognoza produkcji pszenicy na Ukrainie wyniosła podobnie jak w grudniu 29,0 mln ton, eksportu wzrosła o 0,5 mln ton do 20,5 mln ton.

Oczekiwana ukraińska produkcja kukurydzy nadal wynosiła 35,5 mln ton, a szacunki eksportu wzrosły o 0,5 mln ton do 30,5 mln ton.

Prognoza produkcji jęczmienia na Ukrainie wynosiła 9,5 mln ton, czyli tyle, co w grudniu, a eksport ma być o 0,2 mln ton wyższy i wynieść 5,0 mln ton.