Produkcja słonecznika jest zwiększona w Rosji dzięki wyższym plonom. Produkcja oleju palmowego została zmniejszona w Malezji z powodu suchych warunków pogodowych w ciągu ostatniego roku. Niższa globalna produkcja oleju roślinnego w połączeniu z rosnącym popytem powoduje spadek zapasów oleju roślinnego o 9 proc. proc. rok do roku.

Prognoza światowej produkcji nasion soi w sezonie 2019/2020 wzrosła do 238,6 mln ton, eksport ma wynieść 67,80 mln ton, a zapasy końcowe 11,94 mln ton, czyli o prawie 1 mln ton więcej w porównaniu z prognozą grudniową.