Wzrost zapotrzebowania na mleko i przetwory mleczne w Rosji i Azji, a także obrót tymi towarami w 2010 roku osiągnął rekordowy poziom. Wzrastający popyt w większości zaspokojony został poprzez  wzmożenie eksportu z Nowej Zelandii i USA. Według prognoz FAO wskaźnik konsumpcji mleka na jednego mieszkańca w krajach rozwijających się wzrośnie z 66,4 kg do 67,5 kg.

Wzrost dotyczy również światowej produkcji przetworów mlecznych, która w 2010 roku osiągnie poziom 710,7 mln ton i jest to o 1,7 % więcej niż w roku ubiegłym. W przypadku krajów rozwiniętych produkcja ta wzrośnie o 1 %, a rozwijających się- o 2,4 %.