Wzrosną one o 5 proc. w relacji rocznej i wyniosą 5,54 mln t. Będzie to jednocześnie największa produkcja od 2011 roku, kiedy zbiory tych owoców ukształtowały się na poziomie 5,62 mln ton.

Największy wzrost spośród monitorowanych krajów odnotuje się w RPA, Nowej Zelandii i Australii, gdzie łącznie wynieść może on 11,4 proc. (do 1,7 mln t). Dla RPA wzrost zbiorów jabłek będzie jednak powrotem do zwykłego poziomu po ubiegłorocznym spadku. W Chile i Brazylii, w krajach które są pierwszym i drugim producentem jabłek na półkuli południowej, zbiory wzrosnąć mogą odpowiednio o 0,6 i 5,9 proc. i wynieść 1,67 i 1,23 mln. t.

Mimo wzrostu produkcji, zmniejszy się prawdopodobnie eksport jabłek z tych krajów. Łącznie w 2015 r. obniżyć się on może o 5 proc. do poziomu 1,72 mln t. Prawdopodobnie istotnie zmniejszy się eksport do krajów Unii Europejskiej, z powodu wysokiej podaży jabłek na tym rynku w bieżącym sezonie. W 2013 r. kraje te wyeksportowały do UE-28 567 tys. t tych owoców, co stanowiło 29,5 proc. ich łącznego eksportu. Już w drugiej połowie 2014 roku można było zauważyć tendencję do spadku eksportu do UE. Według statystyki unijnej we wrześniu i październiku 2014 roku przywóz jabłek do UE-28 z tych krajów wyniósł 11,2 tys. t i był o blisko 40 proc. niższy niż rok wcześniej.

Możliwy jest natomiast wzrost eksportu do Federacji Rosyjskiej. Rosja jest jednak mało istotnym kierunkiem eksportowym, jeśli chodzi o kraje półkuli południowej. W 2013 roku eksport do Rosji wyniósł 70 tys. t, co stanowiło 4 proc. łącznego wolumenu sprzedaży zagranicznej, jeśli chodzi o jabłka. Niemniej, dostawy tych owoców w obliczu embargo, które Rosja wprowadziła na import z Unii Europejskiej, mogą w bieżącym sezonie istotnie wzrosnąć. Wzrost był zauważalny już we wrześniu i październiku 2014 r. W okresie tym z eksport Chile (największego eksportera spośród analizowanych krajów) do Federacji Rosyjskiej wyniósł 2,21 tys. t i był 8,6-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

W wyniku wzrostu produkcji i mniejszego eksportu jabłek zebranych w krajach półkuli południowej, zwiększyć się może ilość owoców przeznaczonych do przerobu przemysłowego, m.in. produkcji zagęszczonego soku jabłkowego. Mimo bardzo prawdopodobnego wzrostu poziomu konsumpcji jabłek świeżych, do przetwórstwa może trafić 1,22 mln t, czyli o ok. 4 proc. więcej niż przed rokiem.