Według autorów statystyk wyraźne zwiększenie sprzedaży zbóż i produktów zbożowych z Mołdawii zbiegło się z zablokowaniem portów na Ukrainie, co utrudniło eksport tego asortymentu z zaatakowanego kraju.

Zgodnie z szacunkami BNS zboża i produkty zbożowe miały największy, 14,6-procentowy udział pod względem wartościowym w mołdawskim eksporcie w pierwszej połowie 2022 r.

Na kolejnych pozycjach uplasowały się takie kategorie towarów jak: maszyny i urządzenia - 12,3 proc., a także nasiona i owoce oleiste - 11,2 proc.

Kategorią produktów, która zanotowała największy wzrost w pierwszej połowie 2022 r. były sprowadzane do Mołdawii, a następnie eksportowane ropa naftowa oraz jej wyroby pochodne. Ich sprzedaż zwiększyła się ponad 15-krotnie.

W sumie, jak podała rządowa agenda, od stycznia do czerwca br. Mołdawia sprzedała za granicę towary o łącznej wartości 2,3 mld dolarów, co oznacza blisko dwukrotnie więcej wobec analogicznego okresu w 2021 r.

Pierwsza połowa 2022 r. zakończyła się w Mołdawii nadwyżką importu, którego wartość przekroczyła 4,3 mld dolarów. Największy w nim udział pod względem wartościowym miała ropa naftowa i jej pochodne - 14,7 proc.