Sygnatariuszami dokumentu byli: ze strony polskiej - podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Krystyna Gurbiel, a ze strony armeńskiej - minister spraw zagranicznych Edward Nalbandjan.

Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim, przy okazji oficjalnej wizyty w Polsce prezydenta Republiki Armenii Serża Sargsjana.

Porozumienie ma na celu pogłębienie współpracy polsko-armeńskiej w kwestiach rolnych, np. w formie organizacji konferencji, wymiany informacji, kontaktów naukowych, w takich obszarach, jak m.in. uprawa roślin i hodowla zwierząt, biotechnologia, przemysł spożywczy, czy też bezpieczeństwo żywnościowe.