Taką opinię przedstawił Krajowy Urząd Statystyczny w Pekinie, wskazując na znaczny wzrost produkcji mięsa i rekordowy poziom produkcji zbóż. Według statystyków łączne zbiory zbóż oraz ziemniaków i nasion roślin białkowych - osiągnęły rekordowy poziom 682,9 mln ton.

Był to wzrost o 2,0 proc. w porównaniu do roku 2020. Wielkość produkcji ryżu wzrosła o 0,5 proc. do 212,8 mln ton, pszenicy o 2,0 proc. do 137,0 mln ton, a zbiory kukurydzy na ziarno o 4,6 proc. do 272,6 mln ton. Tylko produkcja soi spadła o 16,4 proc. do 16,4 mln ton.

Statystykom udało się również potwierdzić sukcesy w produkcji zwierzęcej w porównaniu ze słabym rokiem 2020. Głównym tego powodem był wzrost produkcji wieprzowiny o 28,6 proc. do około 53,0 mln ton.

Według urzędu statystycznego w zeszłym roku w Chinach ubito 671 milionów świń. Było to 27,4 proc. więcej niż w 2020 r. Pogłowie świń w końcu grudnia 2021 r. wyniosło 449 mln sztuk, co odpowiadało wzrostowi o 10,5% proc. w ciągu roku. W przypadku loch odnotowano wzrost pogłowia o 4,0 proc.

Ponadto, według pekińskich statystyków, produkcja wołowiny w Chinach w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 3,7 proc. do 6,98 mln ton, a baraniny o 4,4 proc. do 5,14 mln ton. Produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 0,8 proc. do 23,8 mln ton. Również wzrost produkcji mleka o 7,1 proc. do 36,8 mln ton był dość znaczny.

Jedynym produktem zwierzęcym o malejącej produkcji były jaja, których było 34,1 mln ton, czyli o 1,7 proc., mniej w porównaniu do 2020 roku.