Nadal trwają jednak negocjacje dotyczące zezwoleń weterynaryjnych. Kwestią sporną w nich jest choroba niebieskiego języka.

O ile południowa część Australii jest wolna od tej choroby i powinna otrzymać całoroczne zezwolenie na eksport, to problemem są regiony występowania tej choroby.

Australijscy eksporterzy szacują sprzedaż bydła w pierwszym roku na 100-150 tys. sztuk.

Łącznie w sezonie 2013/2014 australijscy farmerzy sprzedali na eksport 1,1 mln sztuk bydła rzeźnego, z czego 625 tys. sztuk do Indonezji