Szacowane zasiewy soi wskazują, że jej powierzchnia wzrosła o 4 proc. w porównaniu do ub. r. i jest to odnowienie upraw po 3 latach niskich cen i rosnącego zadłużenia rolników. I to właśnie aktualne wysokie ceny spowodowały ponowne zainteresowanie uprawą.

Wzrost uprawy soi jest większy tylko w niektórych regionach, ponieważ wysokie ceny kukurydzy powodują, że w pozostałych regionach bardziej opłacalna jest jej uprawa. Dochodzi też konkurencja z trzciną cukrową, przeznaczaną bioetanol, którego produkcji sprzyja polityka państwa. Wpływ na uprawę soi mają również wysokie koszty transportu i niekorzystny parytet waluty brazylijskiej, reala w porównaniu do pozostałych walut.
Zasiewy odmianami transgenicznymi, odpornymi na herbicydy w br. wzrosły o 10 proc., sprawiając, że z całości produkcji brazylijskiej soji, OMG będzie stanowić 60 proc.

Źródło: USDA