Wizerunek kangura ma kojarzyć się konsumentowi z Australią, która w ten sposób chce promować własne wyroby, ale także chronić rynek produktów krajowych przed importowanymi. Australia jest krajem, który przeznacza stosunkowo wysoki procent produktów rolno-spożywczych na eksport.

Akcje, których celem jest zachęcanie konsumentów do kupowania produktów krajowych uruchamiane są w wielu krajach. Przykładem takiego działania na polski rynku są m. in. kampanie reklamowe naszych produktów spożywczych pod hasłami: „Dobre bo Polskie” czy „Marcol - popieraj swoje”.

Źródło: farmer.pl