Firmy i organizacje rolne mogą korzystać z ogólnoeuropejskiej normy do określenia zrównoważenia ich działań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Europejska Norma Zarządzania Zasobami Wodnymi opracowywana była przez okres trzech lat wspólnie z organizacjami pozarządowymi, rządami poszczególnych państw i przedsiębiorcami prywatnymi - przy udziale firmy BASF.

- Eksperci firmy BASF pracowali nad całym procesem i wnieśli kluczowy wkład w opracowywaniu Europejskiej Normy Zarządzania Zasobami Wodnymi - mówi Friedrich Barth wiceprezes Europejskiego Partnerstwa dla Wody (European Water Partnership - EWP), niezależnej organizacji pozarządowej, która zainicjowała i koordynowała projekt.

Firmy i organizacje rolne mogą kontrolować i poprawiać swoje zużycie wody na podstawie następujących kryteriów: ilość pozyskanej wody, zanieczyszczenie, bioróżnorodność, gospodarka wodna. Firma BASF testowała system przez sześć miesięcy w trakcie programu pilotażowego w siedzibie w Ludwigshafen. Eksperci zbadali, jak zastosować taki system w praktyce i przedstawili propozycje poprawek. BASF sama wprowadzi tę normę: do 2020 roku przeanalizuje swoje istniejące już systemy zagospodarowania wodnego we wszystkich lokalizacjach znajdujących się w "obszarach ubogich w wodę" na całym świecie i wprowadzi nowe, zrównoważone systemy tam gdzie to konieczne. - Dostęp do czystej wody staje się sprawą coraz bardziej ważną - mówi dr Ulrich von Deessen, szef Centrum Kompetencji dla Środowiska, Zdrowie i Bezpieczeństwo (Competence Center Environment, Health and Safety) BASF.