To efekt wysokich cen produktów rolnych na światowych rynkach.

Organizacja reprezentująca właścicieli ziemskich szacuje, że średnia cena hektara gruntów ornych na Wyspach wynosi obecnie 12 tysięcy funtów, czyli blisko 50 tysięcy złotych. To największy wzrost od 1995 roku.


Źródło: Agrobiznes/Anna Katner