W ramach modernizacji systemu wymogów, obowiązujących przy imporcie do Meksyku, nastąpiła zmiana dotycząca systemu zwanego uprzednio Narodowym Systemem Sprawdzania Arkuszy Wymogów Zoosanitarnych (SINHOR-Z), zastąpionym przez Moduł Sprawdzania Wymogów Zoosanitarnych dla Wwozu (MCRZI).

Aby nie przerywać ciągłości stosunków handlowych, certyfikaty wystawione zgodnie z wymogami uprzednio określonymi w SINHOR-Z będą uznawane w okresie do 90 dni kalendarzowych od dnia 20 maja br.