Kosiniak-Kamysz skierował list do ludowców z okazji ich święta. "Święto Ludowe zawsze łączyło i nadal jednoczy naszą wielką rodzinę. Zgromadzeni pod zielonymi sztandarami, niezmiennie dajemy świadectwo przywiązania do ludowego dziedzictwa, wierności ideałom i testamentowi naszych przodków" - napisał.

Szef PSL podkreślił, że w tym roku nie jest możliwe wspólne świętowanie. "Pandemia sprawiła, że codzienne życie daleko odbiega od normalności. Każdego dnia martwimy się o zdrowie, życie, czy pracę swoją i swoich bliskich. Dlatego w tym uroczystym dla każdego ludowca dniu, na znak naszej jedności, solidarności i pamięci - wszyscy wywieśmy zielone flagi, jako symbol wspólnoty, którą jesteśmy na dobre i na złe. Nie pozwólmy, aby nadwyrężone przez obecny obóz władzy więzi społeczne, zostały w tych trudnych dniach zupełnie zerwane. Walka z wirusem toczy się nie tylko w szpitalach. Epidemia, to niestety liczne konsekwencje społeczne. Wokół jest wiele osób zagrożonych wykluczeniem i potrzebujących wsparcia. Ważna jest każda, skuteczna pomoc. Niech altruizm stanie się symbolem ludowców" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Składając ludowcom życzenia, podziękował im też za to, że go wspierają i "odpowiadają na wszystkie apele sztabu wyborczego".

- Kandyduję na urząd Prezydenta RP, ponieważ Polsce jest potrzebny prezydent samodzielny oraz lojalny tylko wobec polskiego społeczeństwa, polskich wsi, miasteczek i miast. Polsce potrzebny jest prezydent kierujący się nie tylko patriotyzmem, ale także trwałymi wartościami ludowymi i chrześcijańskimi. Nadzieją dla Polski będzie prezydent, który potrafi połączyć różne środowiska i zasypać istniejące podziały, tak, aby Polska znów stała się wspólnotą - podkreślił szef PSL.

- W Święto Ludowe głęboki szacunek oddaję wszystkim ludziom dobrej woli. Odnawiam przyrzeczenie służenia swoją codzienną pracą naszej ukochanej Ojczyźnie, by "nade wszystko - słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywrócić i prawdziwość: niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość" - zakończył swój list.