W przesłanym do ministra wniosku pracownicy ARiMR żądają interwencji w system zarządzania firmą. 

Postulują o podwyższenie wynagrodzeń, rozszerzone systemy szkolenia i poprawę warunków pracy. Zwracają tez uwagę na fakt, iż stale dokładane są im kolejne obowiązki bez wzrostów uposażeń, a w samej agencji panuje trudna do zniesienia atmosfera. 

Zgadzam się, że pracownicy agencji powinni dobrze zarabiać

Rozmawialiśmy o tych zarzutach z Haliną Szymańską, prezes Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Nie sposób nie odnieść się do temat zarobków pracowników agencji historycznie, gdyż nakreśla to pełny obraz. W latach 2010 - 2015 budżet na wynagrodzenia był stały, a co z tym idzie nie było tez podwyżek. Wówczas średnie wynagrodzenie brutto na jeden etat wynosiło 4023 zł brutto. W tym czasie związki zawodowe nie protestowały - mówi Szymańska. - Od 2016 roku budżet wzrastał każdego roku, ale jednocześnie mamy też 3 spór ze związkami zawodowymi.

Jak informuje prezes agencji, od roku 2021, kiedy to związki zawodowe weszły w spór z zarządem budżet na płace wzrósł o 191,5 mln zł. W tym momencie średnia płaca wynosi 7014 zł brutto. Największe wzrosty płac miały miejsce w biurach powiatowych i regionalnych, najmniejsze w centrali.

- To nie jest dużo. Uważam, że pracownicy agencji, którzy pracują naprawdę bardzo ciężko, mają wysokie kwalifikacje. Powinni być wynagradzani dobrze. Myślę, że cenią sobie to, co stało się w ostatnim czasie, bo patrząc historycznie nigdy takich wzrostów płac nie było - przekonuje prezeska. 

Protestują 2 z 10 związków zawodowych

Urzędnicy zatrudnieni w ARiMR pracy mają dużo. Jak informuje Szymańska, w ostatnim roku agencja wypłaciła beneficjantom 32 mld zł. Rok wcześniej było to 26 mld zł.

Poza obsługą programów działamy tez w sytuacjach kryzysowych realizując programy pomocowe i za to zaangażowanie i zrozumienie wszystkim bardzo dziękuję - przekonywała Szymańska. - Duży procent zatrudnionych do ludzie ze stażem pracy w agencji powyżej 10 lat, aż 68%. To oznacza, że ludzie związują się z ta firmą, są zaangażowani. Ludzie, którzy zarabiają najmniej mają najkrótszy staż. 19% pracowników zarabia do 4100 zł. Chciałabym podnieść im stawki, staramy się rozdysponowywać budżet. Wprowadziliśmy dodatek dla pracowników terenowych. Wszystkie oszczędności, które mamy na funduszu płac wypłacamy w formie nagród. Z jednej strony rozumiem, każdy chce pracować na jak najlepszych warunkach. Z drugiej strony warto docenić to co zrobiliśmy przez ostatnie lata - dodaje.

Prezes ARiMR informuje również, że na 10 związków zawodowych zrzeszających pracowników agencji jedynie dwa są w fazie sporu. Szymańska nie zgadza się też z zarzutami dotyczącymi fasadowości szkoleń.