- Na terenie trawiastego lotniska w Świdniku występowała populacja susła perełkowatego, którego liczebność w 2004 r. kształtowała się na poziomie ok. 12,6 tys. sztuk. Natomiast w latach 2010/2011 kolonia susła perełkowatego całkowicie wyginęła - napisało MŚ w komunikacie przesłanym w czwartek.

Jak dodano, działania podjęte przez szefa resortu "zmierzają do ustalenia przez organy ścigania i pociągnięcia do odpowiedzialności osób lub instytucji odpowiedzialnych za zaistniały stan".

W uzasadnieniu wniosku czytamy, że w 1999 r. podjęto czynności związane z projektem rozbudowy lotniska trawiastego w Świdniku, pod nazwą "Portu Lotniczego Lublin". W 2000 r. przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnik, a w 2003 r. uchwalono jego zmianę. W 2006 r. wydano decyzję o lokalizacji rozbudowanego lotniska w Świdniku.

W 2004 obszar lotniska trawiastego w Świdniku (ponad 122 ha) zgłoszono do sieci Natura 2000, ze względu na występujący tam gatunek chroniony, jakim jest suseł perełkowany. W tamtym czasie na tym terenie miało występować ponad 12 tys. susłów - podało MŚ.

- Z tego co mi wiadomo, raport oddziaływania na środowisko, sporządzony w związku z planowaną inwestycją, wykazał znaczący negatywny wpływ tej inwestycji na obszar Natura 2000 "Świdnik". Wpływ miał polegać m.in. na utracie 22 ha, tj. 29 proc. areału siedliska, zasiedlonego przez susła perełkowanego. Skutkiem zgłoszenia lotniska trawiastego do obszarów Natura 2000 była, wspierana presją wielu osób i organizacji, zmiana lokalizacji projektowanego lotniska - czytamy w uzasadnieniu wniosku.

Jak dodano, pod nową lokalizację lotniska wycięto ok. 140 ha lasu, a jego oficjalnego otwarcia dokonano pod koniec 2012 r.

- Lotnisko powstało, 140 ha lasu wycięto, a suseł w wyznaczonym obszarze Natura 2000 wyginął. O ile w roku 2004 liczebność tego gatunku kształtowała się na poziomie 12,6 tys. osobników, to w roku 2010 zaobserwowano zaledwie kilka susłów. Nastąpiło więc całkowite wyginięcie rodzimej kolonii susła perełkowanego w Świdniku zimą przełomu roku 2010 i 2011. Stan kolonii w roku 2011 wynosił bowiem 150 szt. introdukowanych (...) z rezerwatu Popówka - wskazano w piśmie.

Według ministerstwa straty są podwójne - wycięcie lasu oraz wyginięcie gatunku chronionego w UE.

- Ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Wydają się być nimi ci, którzy wbrew elementarnej wiedzy przyrodniczej, wywierali presję i doprowadzili do wstrzymania adaptacji lotniska trawiastego dla potrzeb bardziej zaawansowanego ruchu lotniczego. Spowodowali więc zmianę lokalizacji lotniska skutkującej bezsensownym, z punktu widzenia ochrony susła, wycięciem 140 hektarów lasu - dodano.

Ministerstwo argumentuje, że mogło dojść zatem do możliwości popełnienia przestępstwa zgodnie z art. 181 k.k. i art. 187 k.k. (przestępstwa przeciwko przyrodzie). Jak dodano za zniszczenie obszaru Natura 2000 w Świdniku, Polsce proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.