Według Tomanka obecnie wydatki Polski na badania i rozwój to 1,3 proc. PKB. "Sporo nam brakuje, ale to jest duża dynamika" - ocenił i podkreślił, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o wydatki na badania i rozwój ze strony firm prywatnych, m.in. dzięki systemowi ulg podatkowych.

Tomanek powiedział, że w najbliższej przyszłości można poszukiwać nowych narzędzi innowacyjnych, np. w ośrodkach badawczych oraz programach realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), gdzie można poszukać nowych instrumentów pobudzania innowacyjności.

- Ramy polityki rozwojowej przedstawione przez nas to wstęp do dyskusji, którą chcemy prowadzić ze środowiskiem przedsiębiorców. Uruchamiamy obecnie bardzo intensywny dialog, aby zbudować wizję gospodarki post-covidowej w perspektywie do roku 2030 i dalej. Cyfryzacja oraz przemysł 4.0 to dość oczywiste drogi, my po prostu musimy to robić" - powiedział wiceminister i zapowiedział, że prace nad nową strategią gospodarczą mają potrwać do kwietnia tego roku.

Jednocześnie Tomanek ocenił, że wraz z postępem cyfryzacji w gospodarce musi zmieniać się cały system edukacyjny. "Społeczeństwo dostaje coraz więcej instrumentów cyfrowych. Coraz więcej ludzi posługuje się nimi po to, aby realizować np. e-recepty czy płacić bezgotówkowo. To wszystko elementy świata cyfrowego, który staje się faktem" - stwierdził.

Polityk podkreślił, iż obecnie celem rządu jest to, aby jak najwięcej produkcji odbywało się w Polsce i leżało w gestii polskich producentów. "Mamy bardzo zróżnicowaną gospodarkę, możemy zaoferować Europie produkcję w różnych obszarach, przez co skrócą się łańcuchy dostaw. Oznacza to bezpieczniejsze środowisko, mniejszą emisję gazów cieplarnianych z powodu transportu" - tłumaczył Robert Tomanek.

Dekarbonizacja oraz Zielony Ład to aspekty, które muszą być przez Polskę traktowane poważnie, aby rodzime przedsiębiorstwa były konkurencyjne. Zdaniem Tomanka "Zielony Ład staje się paradygmatem Europy", a wejście Polski w łańcuch produkcyjny i technologiczny pozwalający budować zieloną gospodarkę to istotny kierunek działania np. w branży przemysłowej.