Jak poinformowała ARiMR, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w towarzystwie podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego, wręczył dziś Tomaszowi Nowakowskiemu akt powołania na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tomasz Nowakowski od 28 sierpnia 2019 roku pełnił obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po odwołaniu Marii Fajger.

Więcej: 

Tomasz Nowakowski został p.o. prezesa ARiMR

Fajger znów w ARiMR

W kierownictwie ARiMR są obecnie jeszcze trzy osoby pełniące obowiązki zastępcy prezesa: Arkadiusz Szymoniuk, Tomasz Kuśnierek i Jolanta Piechocka, a także zastępca prezesa Maria Fajger.