Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Celem Programu Wymiany jest:

1 . Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych
2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem Założenia programu
1 . Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

Realizatorzy Programu oraz instytucje i organizacje współpracujące

Z polskiej strony — Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Agro Biznes Klub
Ze strony amerykańskiej - Teksas A& M University, TALL Program oraz pięć organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

  • producentów pszenicy Stanu Teksas ( Texas Wheat Producers)
  • producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)
  • producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)
  • producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)
  • producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)

Partnerzy Programu w Polsce

  • Bayer CropScience i Syngenta
  • Koordynatorzy programu
  • Ze strony polskiej - Katarzyna Boczek — Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
    Ze strony amerykańskiej — Jim Mazurkiewicz — Texas A&M University i TALL Program

Organizacja Programu

Planowany wyjazd polskich rolników: 16 czerwca — 22 lipca 2018
Długość trwania programu: 5 tygodni
Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację
Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania dotyczące młodych rolników

1 . Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej
2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności, zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie
4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu w dwudniowym programie podsumowującym.

Warunki pobytu

1 . Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
2. Uczestnik weźmie udział w 3 — dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station ( pod Austin) finansowanym przez sponsorów
3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie
5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie
Koszty po stronie uczestnika programu
1 . Przelot samolotem — 3880 złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)
2. Ubezpieczenie — 300 złotych
3. Wiza — 576 złotych ( kurs z dnia 30.01.2018)
4. Koszty administracyjne programu — 500 złotych
Dokumenty jakie należy wypełnić
1 . Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim — wkleić zdjęcie
3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2019 roku
4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
5. Kopia dowodu osobistego

Dokumenty aplikacyjne znajdują się w załączeniu. Należy je przesłać przed rozmową kwalifikacyjną na adres e-mail: k.boczek@cdr.qov.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11-00 w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna, IV piętro

Kontakt

Koordynator  Programu Wymiany - Katarzyny Boczek: tel 604 477 651 e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych - Stanisław Kacperczyk tel. 604 186 906 e-mail: akacpe@pocztaonet.pl