Polska, która również uczestniczy w projekcie, także zyska taką mapę, ale mniej szczegółową - poinformował koordynator projektu ze strony Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach prof. Krzysztof Stańczyk.

W ramach Strategy CCUS (z ang. carbon capture, utilisation and storage) naukowcy z 10 europejskich krajów wspólnie badają możliwości upowszechnienia technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania CO2.

Po przeprowadzonej online debacie partnerzy projektu i doradcy zewnętrzni w wyniku głosowania wytypowali Dolinę Rodanu we Francji, Basen Ebro w Hiszpanii i Basen Lusitanii w Portugalii jako regiony, które mają największy potencjał do wdrożenia technologii przyczyniającej się do łagodzenia zmian klimatu na dużą skalę.

"Te regiony mają największy potencjał składowania dwutlenku węgla, czyli odpowiednią ilość miejsca w podziemnych strukturach geologicznych, gdzie się go wtłacza. Będziemy bacznie obserwować, jak przebiega cały proces, również w odbiorze społecznym. Na razie ta technologia budzi opór społeczny, ludzie obawiają się, jak CO2 będzie oddziaływał na otoczenie, czy się nie wydostanie. Według wiedzy, jaką obecnie dysponujemy, to jednak bezpiecznie rozwiązanie" - powiedział prof. Krzysztof Stańczyk.

W ciągu najbliższego roku trzy wybrane regiony będą przedmiotem pogłębionej analizy, która oceni wpływ wdrażania CCUS na środowisko, począwszy od etapów rozwoju aż do działania na pełną skalę, w tym emisji, zużycia energii i zużycia zasobów oraz do analizy techniczno-ekonomicznej (TEA). Analiza TEA weźmie pod uwagę opcje technologiczne, dostępność i koszty, a także kompleksową diagnozę potencjalnych lokalnych modeli biznesowych związanych z różnymi opcjami CCUS.

Technologie CCUS są powszechnie akceptowane jako kluczowy element wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego, który może znacznie ograniczyć emisje z europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego.

Powstałe plany działania, które będą obejmować modele biznesowe, wiedzę techniczną i najlepsze praktyki w takich kwestiach jak akceptacja społeczna, mają na celu pokazanie rządom krajowym i instytucjom regionalnym oraz przedsiębiorstwom, że technologie CCUS są nie tylko wykonalne, lecz także niezbędne do wypełnienia obietnic Porozumienia Paryskiego.

Dyrektor projektu dr Isabelle Czernichowski-Lauriol powiedziała: "Jesteśmy bardzo podekscytowani przejściem do następnej fazy naszego projektu. Naszym celem jest przedstawienie rządom i obywatelom Europy Południowej i Wschodniej przeglądu wykonalności rozwoju CCUS na ich obszarach, w ścisłym związku z szeroką gamą lokalnych działań społeczno-ekonomicznych. Naszym celem jest pomóc tym obszarom w osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki opracowanym planom działania w perspektywie krótko-, średnio i długoterminowej".

W projekcie badawczym, finansowanym głównie z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020", uczestniczy 17 partnerów z 10 europejskich krajów: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Polski, Niemiec i Norwegii.