Dzięki inwestycjom w rozbudowę zakładu i nowoczesne technologie, Ubojnia Zwierząt Robert Rytel stała się realną alternatywą dla dostawców i konkurencją dla największych zakładów mięsnych działających na polskim rynku.

W ubiegłym roku zakończyła się budowa całkowicie nowego zakładu, ulokowanego na trzyhektarowej działce. W nowoczesnej, spełniającej najwyższe wymagania sanitarne hali, o powierzchni blisko 5000 m kw., zainstalowano nowoczesne maszyny i urządzenia. Do najważniejszych inwestycji należy linia do produkcji półtusz austriackiej firmy Banss o wydajności ubojowej 300 sztuk trzody na godzinę i chłodnictwo z odzyskiem energii.

Wąskim gardłem w procesie inwestycyjnym okazał się dostęp do źródła energii cieplnej, ze względu na lokalizację zakładu w terenie pozbawionym możliwości podłączenia się do sieci gazowej.
Stacja LNG - niezależne źródło energii. 

Ubojnia skorzystała z oferty białostockiej firmy Barter SA, która po audycie energetycznym, zaoferowała najlepsze rozwiązanie spełniające warunki technologiczne i ekonomiczne.
- Bez dostępu do efektywnego źródła energii, jakim jest gaz ziemny, nie byłoby szans na rozbudowę i modernizację zakładu – mówi Robert Rytel, właściciel zakładu. – Zdecydowaliśmy się na inwestycję w stację LNG z firmą Barter SA i była to dobra decyzja – w ciągu kilku tygodni zyskaliśmy dostęp do niezależnego źródła. Skroplony gaz ziemny to ekologiczne i bardzo wydajne paliwo, którego zaletą jest też zredukowana objętość, co obniża koszty transportu i magazynowania. Poza tym LNG jest paliwem w pełni kontrolowalnym, umożliwiającym planowanie kosztów i precyzyjne zużycie.

Gaz wykorzystywany jest przez zakład w procesie uboju w specjalnych piecach opalających i szczeciniarkach. Dużej energii wymagają też trzy kotły firmy De Dietrich o łącznej mocy 3 MW, zapewniające gorącą wodę, a także wytwornica pary o mocy 1 MW. Celem uzyskania dodatkowych oszczędności zastosowano system zarządzania energią - BMS i wysokowydajne, a zarazem elastyczne paliwo.

Stacja LNG ma jeszcze tę zaletę, że do jej montażu wystarczy niewiele miejsca, instalacje gazowe zajmują powierzchnię nieco większą niż 200 metrów kwadratowych. Niełatwego zadania wybudowania stacji w tych nietypowych warunkach podjęła się firma Tech-Gaz z Koszalina.

- Dużym wyzwaniem dla naszych projektantów było zaprojektowanie i wybudowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego na ograniczonym terenie, przy uwzględnieniu przyszłych planów rozbudowy zakładu – mówi Grzegorz Lisowski z Barter SA, kierownik kontraktu. – Mimo tak niewielkiej powierzchni, zainstalowane urządzenia umożliwiają zaspokojenie wysokich wymagań odbioru gazu, przy spełnieniu wszystkich warunków bezpieczeństwa.

Potwierdzają to parametry stacji. - Jej wydajność pozwala na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania o wielkości 1000 metrów sześciennych na godzinę (moc szczytowa) i na magazynowanie 30 000 metrów sześciennych gazu ziemnego, co w pełni zabezpiecza zakład– dodaje Grzegorz Lisowski – kolejnym atutem instalacji jest możliwość znacznego zwiększenia poboru gazu wraz z rozbudową zakładu.

- W przyszłości, po zakończeniu planowanej już teraz rozbudowy, przybędzie nam dodatkowych powierzchni chłodniczych – mówi Robert Rytel – Dzięki elastycznym dostawom gazu i możliwości dostosowania ich wielkości do naszych potrzeb będziemy w stanie uruchomić chłodnię do rozbioru półtusz i mroźnię elementów, co umożliwi pracę na dwie zmiany.
Jak podkreśla właściciel zakładu, stacje LNG są bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko dla klientów przemysłowych, takich jak zakłady mięsne, drobiarskie czy mleczarskie, ale także dla odbiorców indywidualnych, którzy nie mają dostępu do systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, np. dla dużych gospodarstw rolnych czy miast i osiedli mieszkalnych.

Skroplony gaz ziemny Barter dostarcza do stacji LNG specjalnymi cysternami kriogenicznymi.