Dzisiaj w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie po raz 18 zostały ogłoszone wyniki rankingu szkół wyższych "Perspektywy". Spośród uczelni rolniczych na czele znajduje się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W dalszej kolejności, na drugim miejscu w rankingu szkół rolniczych uplasowała się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na trzecim Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Ranking Perspektyw zaliczany jest do jednego z bardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie i jest jednym z czterech, które uzyskały międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W ocenie uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność, umiędzynarodowienie. Nowym kryterium uwzględnionym w rankingu są ekonomiczne losy absolwentów, który mierzony jest wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danego kierunku oraz wskaźnikami ich zatrudnienia