Redukcja ma objąć handel i konsumpcję

Dzięki nowym środkom mającym na celu unikanie marnotrawienia żywności Komisja Europejska chce przyspieszyć walkę z marnotrawieniem żywności. Do 2030 r. kraje UE mają ograniczyć marnowanie żywności, które ma miejsce w handlu detalicznym i konsumpcji – np. w domu czy w restauracjach – o 30 proc. per capita.

Redukcja odpadów produkcyjnych

Tak wynika z propozycji legislacyjnych przedstawionych przez KE. Odpady żywności powstające podczas produkcji i przetwarzania mają zostać zredukowane o 10 proc. Według KE każdego roku w UE powstaje prawie 59 mln ton odpadów żywnościowych, czyli około 130 kilogramów na mieszkańca. Odpowiada to szacunkowej wartości 132 mld euro.

Komisja chce również zmniejszyć ilość odpadów odzieżowych. Około 78 procent odpadów tekstylnych nie jest zbieranych oddzielnie przez konsumentów i trafia do odpadów z gospodarstw domowych. Zanim nowe przepisy wejdą w życie, muszą jeszcze zostać wynegocjowane przez kraje UE i Parlament. Europejski.