Jak poinformowało niemieckie centrum informacyjne ds. rolnictwa (BLZ) powołując się na dane Eurostatu, odsetek ten wyniósł 9,6 proc., czyli o 1,4 punktu procentowego mniej niż średnia wspólnotowa.

W Niemczech konsumenci korzystają również z faktu, że ceny żywności tylko nieznacznie przekraczają średnią UE, a dochód na mieszkańca znacznie przewyższa średnią.

Jedynie w Austrii, Luksemburgu, Irlandii i Wielkiej Brytanii gospodarstwa domowe wydały proporcjonalnie mniej na żywność w 2019 r. niż w Niemczech.

Na dole listy znajduje się Wielka Brytania z udziałem zaledwie 7,1 proc., natomiast na górze Rumunia z 24,7 proc. wydatków gospodarstw domowych na żywność. Według BLZ, było to 10,4 proc. w Holandii, 11,5 proc. w Hiszpanii, 11,9 proc. we Francji, 13,1 proc. we Włoszech i 14,9 proc. w Polsce.