- Porozumienie pozwoli nam osiągnąć cele klimatyczne w głównych sektorach gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wsparcia najbardziej narażonych obywateli i mikroprzedsiębiorstw w transformacji klimatycznej - napisał w oświadczeniu czeski minister środowiska Marian Jurecka .

Wynegocjowane porozumienie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Europy.