Między poszczególnymi krajami istnieją znaczne różnice we wprowadzaniu OZE. Najlepsze wyniki we wprowadzaniu OZE miała Szwecja, w której w 2014 r. już 52,6 proc. energii pochodziło z tych źródeł. Finlandia i Łotwa z kolei miały po 38,7 proc.

Najgorsze wyniki we wprowadzaniu energii z OZE miały w tym czasie Luksemburg 4,5 proc., Malta 4,7 proc. i Holandia 5,5 proc.

Dziewięć krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Rumunia, Finlandia i Szwecja już osiągnęły swoje cele we wdrażaniu OZE.

W 2030 r. spodziewany jest co najmniej 27 procentowy średni udział OZE w krajach UE.