28 grudnia rząd Ukrainy ponownie utworzył zlikwidowane w 2019 roku ministerstwo polityki rolnej i żywności. Ministrem został Roman Leszczenko. Zdaniem ukraińskich przedsiębiorców jest to dobry moment, by skupić się na rozwoju eksportu oraz wejścia na duże rynki z ukraińskimi produktami rolnymi, szczególnie w kierunku krajów azjatyckich.

Zdaniem Kasjanowa pierwszym ważnym zadaniem jest rozpoczęcie negocjacji z głównymi krajami-konsumentami produktów rolnych, w szczególności trzody chlewnej. Rzecz przede wszystkim o Chinach.

 - Mówiąc o konkurencyjności ukraińskich eksporterów na rynkach międzynarodowych, nie zapominajmy, że głównym naszym towarem eksportowym dzisiaj jest zboże, natomiast dla rozwoju rolnictwa musimy skupić się na produktach o większej wartości dodanej — wieprzowinie, słodyczach, etc. Musimy działać na dużych i bogatych rynkach, zwłaszcza chińskim. Tym bardziej, że koniunktura rynkowa dla wieprzowiny jest teraz bardzo dobra. Dostęp ukraińskich producentów do tych rynków zależy jednak od zawarcia między państwami umów dwustronnych harmonizujących przepisy weterynaryjne. Oczywiście, pandemia hamuje eksport, ale negocjacje można i należy rozpocząć, a odrodzone ministerstwo powinno stać się inicjatorem i koordynatorem tego procesu — uważa Kasjanow.

Warto przypomnieć, że Ukraina pozostaje krajem dotkniętym afrykańskim pomorem świń (ASF) zarówno w stadach trzody chlewnej jak i u dzików, więc ta sytuacja może ograniczać możliwość wysyłek wieprzowiny do krajów, które nie uznają zasad regionalizacji pod względem występowania chorób zakaźnych u zwierząt, np. Chiny. Państwo Środka jest nieugięte w realizowaniu swoich zasad, o czym jesienią ub. r. przekonała się niemiecka branża mięsna, gdy przypadek ASF u dzików z dnia na dzień spowodował utratę wielu intratnych rynków krajów trzecich, w tym również Chin.

Jak podkreśla Kasjanow nie mniej ważne jest właściwe zarządzanie ziemią rolną, w tym usprawnienie katastrów, od których zależy organizacja rynku gruntów. 

- Ponieważ nie ma specjalnego resortu odpowiedzialnego za wprowadzenie rynku ziemi na Ukrainie, liderem tego procesu ma być ministerstwo polityki rolnej. A jego priorytetem na dziś powinno być tworzenie normalnych katastrów, co pozwoli uniknąć korupcji, wrogich przejęć oraz innych niebezpiecznych zjawisk — powiedział Siergiej Kasjanow.