Ukrzaliznycja, państwowy monopolista w transporcie kolejowym na Ukrainie, otrzyma unijną dotację w wysokości 6,7 mln euro. Państwowa spółka podpisała już umowę w tej sprawie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Unii Europejskiej. Dotacja może być rozdysponowana na najpilniejsze potrzeby - czytamy na ukraińskim portalu Railinsider.com.

Pierwotnie pieniądze miały być przeznaczone na elektryfikację i modernizację ukraińskiej kolei, ale wojna zmieniła priorytety. Teraz dotacja ma być wykorzystana na zapewnienie płynności finansowej kolejowego giganta, odbudowę zniszczeń wojennych i na zapewnienie ciągłości ruchu w transporcie towarowym i pasażerskim.

Kolejowe połączenie z UE

-Transport kolejowy okazał się niezwykle ważny dla ratowania Ukraińców, przemieszczania uchodźców i transportu towarów w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Współpraca w sektorze transportowym pozostaje dla UE priorytetem i obejmuje w szczególności rozbudowę połączeń kolejowych między UE a Ukrainą – powiedziała cytowana przez ukraińskie media Chloe Allio, szefowa departamentu współpracy gospodarczej w Przedstawicielstwie Unii Europejskiej na Ukrainie.

Wsparcie UE to nie jedyna pomoc, jaka dostana ukraińskie koleje państwowe. Już wcześniej pomoc finansową na naprawy i odbudowę infrastruktury krytycznej, w tym szlaki kolejowe, obiecał Ukrainie Bank Światowy. Ma on na ten cel wyasygnować 25 mln dolarów.