UAC (Ukrainian Agrarian Confederation, Ukraińska Konfederacja Rolnicza) złożyła wniosek o partnerstwo z Copa-Cogeca. Był on rozpatrywany 23 września 2016 roku podczas posiedzenia Prezydiów Komitetów Copa i Cogeca - czytamy w newsletterze KRIR.

Jak informuje obecny podczas posiedzenia z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz, Sekretarz Generalny zauważył, że w związku ze złożoną sytuacją polityczną na Ukrainie oraz niejasnymi zasadami funkcjonowania tamtejszych organizacji rolniczych decyzję co do przyjęcia ukraińskiej organizacji UAC jako partnera należy przesunąć na grudzień bieżącego roku i wydać po uprzednim zapoznaniu się z jej funkcjonowaniem, co będzie możliwe w najbliższym czasie w związku z faktem, że przedstawiciele UAC zostali zaproszeni do udziału w Kongresie Europejskich Rolników, który w tym roku odbędzie się w Grecji.

Delegacja z Niemiec była zdania, że należy wesprzeć działania organizacji rolniczych na Ukrainie i pozytywnie przyjąć starania o stworzenie organizacji, która chciałaby podjąć wyzwanie współpracy na poziomie europejskim.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zauważył, że Ukraina jest ważnym partnerem i delegacja z Polski jest za tym, żeby Ukraina zbliżyła się do Unii Europejskiej, jednakże aby stać się partnerem należy spełniać pewne standardy. Niewątpliwie przesunięcie decyzji na grudzień jest dobrym posunięciem, ale nie wiadomo, czy wystarczy czasu, aby decyzja była właściwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że model rolnictwa na Ukrainie i w Europie nie jest taki sam. Jednakże organizacje rolnicze na Ukrainie mogą liczyć na naszą pomoc, jeśli chodzi o tworzenie struktur i demokratyczne ich funkcjonowanie.